Każda religia to bałwochwalstwo, czyli ohydny grzech w oczach Boga! Nie można być prawdziwym chrześcijaninem praktykując jakąkolwiek religię, w tym religię ateizmu, czy też demonicznego kultu maryjnego, nie mówiąc już o dziesiątkach innych religiach. Oczywiście wielu nazywa się chrześcijanami, chociaż nic wspólnego z nimi nie mają. Religia zabija duchowość i prawdziwą relację z prawdziwym i żywym Bogiem. Prawdziwe chrześcijaństwo oparte jest o prawdę słowa Bożego! A każdy odłam chrześcijaństwa, nie jest już chrześcijaństwem.

Polecam oglądnąć poniższe wykłady, w szczególności katolikom i wszystkim zniewolonym religijnie, aby się otrząsnąć i stanąć ku prawdzie.